Hjem


                                 LAG Skive – Viborg

           Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i
                                  landdistriktsområder


LAG Skive-Viborg er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle og de frivillige kræfter i lokalsamfundet, erhvervsliv og iværksættere og kommunale aktører og organisationer mv. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at:

A. fremme erhvervsudvikling

B. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi, og dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At udvikle turismen for området som helhed
 3. At udvikle lokale fødevareproduktion, nye produkter, forbedre afsætningsmuligheder
 4. At styrke lokalområdernes identitet
 5. At fastholde borgere og øge bosætningen via by forskønnelse og forbedret adgang til naturoplevelser

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed,
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
 • Tiltrækker nye turister,
 • Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde,
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Koordinator
Lene Foged
Tlf.: 23720481
E-mail: fundingyou@outlook.dk


     "Nærheden tilbage"                

Ny landdistriktspulje på 4.9 mio kr. til forsøgsprojekter med fokus på nærhed og styrkede lokalsamfund.

Deadline for ansøgning: 14. oktober.


Læs mere om baggrund for landdistrktspuljen samt krav og vilkår til ansøgningen.

Ny vidensbank for udvikling i landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd har samlet den seneste forskning, analyse og inspiration vedr. landdistrikterne og udvikling i en ny vidensbank.
   Invitation til informationsmøde
              LAG Skive-Viborg        Overvejer I at søge penge fra LAG til jeres næste projekt? eller er I i fuld gang med at realisere et projekt der har fået støtte fra LAG? så sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 29. september, hvor LAG Skive-Viborg afholder informationsmøde hos Business Skive, Brårupgade 18C, 7800 Skive kl. 16:00 – 19:00.

   Informationsmødet er delt op i to.
   Første del af mødet er for nye ansøgere der ønsker at høre om mulighederne for at søge penge til projekter fra LAG.
   Anden del af mødet er for ansøgere, som har fået tilsagn om LAG støtte til deres projekt. Nye ansøgere er også meget velkomne til at deltage i anden del af mødet.
   Af hensyn til antal deltagere, er tilmelding til mødet nødvendigt.  Skriv til Lene Foged fundingyou@outlook.dk og notere, om I ønsker at deltage i første eller anden del af mødet eller begge.


                           Plan for mødet
   Link til Europa Kommissionen - Udvikling af og støtte til landdistrikterne:

   https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da

   MORBI SEM