Hjem


                                 LAG Skive – Viborg

           Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i
                                  landdistriktsområder


LAG Skive-Viborg er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle og de frivillige kræfter i lokalsamfundet, erhvervsliv og iværksættere og kommunale aktører og organisationer mv. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at:

A. fremme erhvervsudvikling

B. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi, og dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At udvikle turismen for området som helhed
 3. At udvikle lokale fødevareproduktion, nye produkter, forbedre afsætningsmuligheder
 4. At styrke lokalområdernes identitet
 5. At fastholde borgere og øge bosætningen via by forskønnelse og forbedret adgang til naturoplevelser

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed,
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
 • Tiltrækker nye turister,
 • Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde,
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Koordinator
Lene Foged
Tlf.: 23720481
E-mail: fundingyou@outlook.dk


LAG Skive-Viborg Stiftende generalforsamling
Torsdag d. 25. august 2022 inviteres alle interesserede til stiftigende generalforsamling
for den nye LAG i Skive-Viborg for perioden
år 2023 - 2027
Mødet finder sted på Bentas Cafeteria,
Vinkelvej 15, 7840 Højslev kl. 19:00.

Dagsorden:
Kim Dongsgaard, formand for landdistriktsudvalget i Viborg og Peter Malling Donslund, Erhvervs- og Udviklingschef i Skive vil fortælle om udviklingen i landdistriktsområderne i Skive og Viborg.

Den tidligere bestyrelse for LAG Skive-Viborg vil fortælle om bestyrelsens arbejde, og de resultater
man har opnået via den økonomiske støtte til lokale erhvervsvirksomheder og foreninger i Skive og
Viborg Kommune.


Stiftende generalforsamling
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af vedtægter for foreningen for den lokale aktionsgruppe
3. Valg af forperson for bestyrelsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Evt.

Den stiftende generalforsamling er åben for alle, og
alle over 18 år har mulighed for at stille op til bestyrelsesarbejdet. Medlemskab er gratis, og kan tegnes ved fremmødet.


Vær med til at præge udviklingen i landdistrikterne i Skive og Viborg


Link til dagsorden for mødet.
Link til udkast til vedtægter
Interessante puljer


Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører.
Følg med her for at se, hvilke puljer der åbner op for ansøgninger.

Lige nu er følgende puljer aktuelle:

Forsøgsprojekter i områder med landvindmøller.

Det overordnede formål med støtten til projekter i områder med landvindmøller er at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.
Ansøgningsfrist:  7. september 2022 kl. 12.00
Læs mere om puljen


Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker

Landdistriktspuljen yder i 2022-2024 tilskud til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner årligt i 2022-2024.

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 12:00
Læs mere om puljenVidensbank for udvikling i landdistrikterne


Landdistrikternes Fællesråd har samlet den seneste forskning, analyse og inspiration vedr. landdistrikterne og udvikling i en ny vidensbank.


Find også inspiration i Landsbybooster
væktøjskassen til ildsjælene på landet.


Link til Europa Kommissionen - Udvikling af og støtte til landdistrikterne:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da