Hjem


                                 LAG Skive – Viborg

           Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i
                                  landdistriktsområder


LAG Skive-Viborg er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle og de frivillige kræfter i lokalsamfundet, erhvervsliv og iværksættere og kommunale aktører og organisationer mv. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at:

A. fremme erhvervsudvikling

B. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi, og dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At udvikle turismen for området som helhed
 3. At udvikle lokale fødevareproduktion, nye produkter, forbedre afsætningsmuligheder
 4. At styrke lokalområdernes identitet
 5. At fastholde borgere og øge bosætningen via by forskønnelse og forbedret adgang til naturoplevelser

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed,
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
 • Tiltrækker nye turister,
 • Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde,
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Koordinator
Lene Foged
Tlf.: 23720481
E-mail: fundingyou@outlook.dk


  Landsbyprisen 2020                


Vi venter i spænding.

LAG Skive-Viborg har indstillet to kandidater til Landsbyprisen i år:
Hald fra Skive Kommune og Knudby fra Viborg Kommune, og vi krydser fingre for, at prisen på de 150.000 kr. går til én af landsbyerne fra vores området


Se en kort beskrivelse af de 13 kandidater til Landsbyprisen her
Ny pulje fra Nordea-fondenPuljen er på 60 mio. kr, og der kan søges fra 100.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt.

Foreninger og andre almennyttige nonprofit-organisationer fra byer med 200-5.000 indbyggere kan søge puljen. Fonden støtter ikke enkeltpersoner eller virksomheder.

Der er to ansøgningsrunder i 2020: 1. runde har frist 1. maj med svar i september. 2. runde har frist 1. august med svar i november.

.

                    Læs mere her
            Generalforsamling
      LAG Skive-Viborg 2020      


   Vi afholder generalforsamling torsdag d. 27. august 2020 kl. 19:00 ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm

   Dagsorden vil blive sendt ud i starten af august.

   Link til Europa Kommissionen - Udvikling af og støtte til landdistrikterne:

   https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da

   MORBI SEM