Hjem


                                 LAG Skive – Viborg

           Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i
                                  landdistriktsområder


LAG Skive-Viborg er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle og de frivillige kræfter i lokalsamfundet, erhvervsliv og iværksættere og kommunale aktører og organisationer mv. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at:

A. fremme erhvervsudvikling

B. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi, og dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At udvikle turismen for området som helhed
 3. At udvikle lokale fødevareproduktion, nye produkter, forbedre afsætningsmuligheder
 4. At styrke lokalområdernes identitet
 5. At fastholde borgere og øge bosætningen via by forskønnelse og forbedret adgang til naturoplevelser

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed,
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
 • Tiltrækker nye turister,
 • Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde,
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Koordinator
Lene Foged
Tlf.: 23720481
E-mail: fundingyou@outlook.dk


  Landsbyprisen 2020                


Vi venter i spænding.

LAG Skive-Viborg har indstillet to kandidater til Landsbyprisen i år:
Hald fra Skive Kommune og Knudby fra Viborg Kommune, og vi krydser fingre for, at prisen på de 150.000 kr. går til én af landsbyerne fra vores området


Se en kort beskrivelse af de 13 kandidater til Landsbyprisen her
     Næste ansøgningsfrist:
           26. februar 2020Har du et projekt, som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi, hører vi meget gerne fra dig

   Ansøgningsskema og vejledning finder du her
               Ny grøn pulje
   Ansøgningsfrist: 26. februar
                    2020


   Regeringen har afsat en ekstrapulje i 2020 på 30 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.


   Det betyder, at vi i LAG Skive-Viborg har fået en ekstrapulje på 758.983 kr., der er øremærket til grønne projekter


   Læs mere her hvilke typer projekter der støttes i den grønne pulje

   MORBI SEM