LAG Skive – Viborg

Puljer og fonde

Nedenstående har vi samlet en række andre puljer og fonde, som også kunne være interessante for dig eller dit projekt at søge. Er du allerede i gang med et LAG-støttet projekt, skal du være opmærksom på, at der ikke må være andre EU-midler i din medfinansiering.

Landdistriktspuljen

Uddeling af midler til udvikling af landdistrikterne. 

Specielt to puljer kan have interesse for vores landdistriktsområder:
– Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker.
– Pulje til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker
Ansøgningsfrist 17. april 2024 kl. 12:00

Friluftsrådet

Uddeling af tipsmidler til natur- og naturformidlingsprojekter, grønne områder, faste anlæg (f.eks. informationscentre og primitive overnatningsmuligheder). Frist 3 gange årligt; Næste ansøgningsfrist: 15. februar 2024

Lokale- og anlægsfonden

Løbende ansøgningsfrist. Giver støtte til de fysiske rammer omkring idræts- og kulturaktiviteter. Projekter med et samlet budget på over 1. mio. kr. kan søge fonden, mens projekter under 1. mio. kr. kan søge puljen til væresteder – fx. klubhuse.

Norlys Vækstpulje

Norlys Vækstpulje støtter særlige:
– Grøn innovation, herunder iværksætteri og start-ups.
– Klimaforbedringer og energirenovering i fællesskaber
– Innovative ideer, der skaber nye arbejdspladser.
– Foreningsliv og idræts- og kulturlivet.
Næste ansøgningsfrist: 1. juni 2024 kl. 12:00

Region Midtjyllands Kulturmidler

Frist 1. marts og 1. september. Skal fremme netværksdannelse, udvikling og /eller internationalt udsyn og samarbejde. Det forudsættes, at aktiviteter, der modtager støtte, har betydning på regionalt niveau. Kan ikke søges af enkeltpersoner

Spor i landskabet

Løbende ansøgningsfrist. Givet støtte til nye spor og stier i naturen. Spor i landskabet kan støtte med op til 50% af materialerne til etableringen. Både lodsejere, stigrupper, lokale personer og borgere kan søge puljen.

Nordeafonden

Løbende ansøgningsfrist. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Vi har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire fokusområder. Nordea-fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller lignende

Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter hvert år flere hundrede gode idéer og initiativer i hele landet. Spar Nord Fonden er således blevet en uundværlig økonomisk medspiller når dine initiativer og aktiviteter skal realiseres. Der er tre ansøgningsrunder i 2024 med frist: 25. januar, 24. april og 11. august.

Skip to content