OM os

LAG Skive – Viborg

LAG er en frivillig forening og har hjemsted i Skive og Viborg kommuners geografiske område.

Vores vision for LAG Skive-Viborg er, at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området.
Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne.
Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.
Bestyrelse for LAG Skive-Viborg er valgt på en stiftende generalforsamling den 19. april 2023.

LEADER

De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden, som betyder at det er borgerne, der har den afgørende indflydelse på udviklingen af deres eget lokalområde.

De bedste idéer kommer fra dem, der kender området bedst – nemlig de lokale selv.

Formålet med arbejdsmetoden er, at styrke samrbejdet mellem lokale aktører bl.a lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder, igennem en “bottom-up” tilgang, hvor der samarbejdes om at udvikle en fælles strategi og plan for udvikling af deres område.

Udviklingsstrategi

LAG Skive-Viborg´s udviklingsstrategi for landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune.

Vedtægter

Vores vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling den 19. april 2023

Bestyrelsen

Bestyrelsen for LAG Skive-Viborg består af 2/3 del folkevalgte borger og 1/3 del politisk udpegede repræsentanter fra Skive og Viborg Kommune samt Region Midtjylland.
Til vores arbejde får vi stillet midler til rådighed fra den danske stat og EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling i landdistrikterne, og bestyrelsen bestemmer, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud ud fra de målsætninger vi har udpeget via den lokale strategi.

Alle over 15 år, der er bosiddende i vores område eller repræsenterer en virksomhed i vores geografi, kan gratis blive medlem af foreningen.

Medlemskab

Følg vores udvikling med at styrke landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune. Medlemskab er gratis. Blanketten udfyldes og sendes til: jenspoulsen@fibermail.dk

Skip to content