LAG Skive – Viborg

Skemaer og skabeloner

Inden man indsender ansøgning til LAG støtte, så skal der uploades skemaer i Appendix – hvortil der er et link i ansøgningsskemaet. Der kræves forskellige skemaer og oplysninger afhængig af, om du søger som virksomhed eller forening.

Foreninger skal uploade følgende oplysninger:
– Foreningens vedtægter

Virksomheder og iværksættere skal uploade følgende oplysninger:
– En forretningsplan hvis du er iværksætter eller hvis i søger støtte til opstart af virksomhed.
– De minimis erklæring, hvor man skriver under på, at man ikke har modtaget over 200.000 euro i støtte fra EU de seneste 3 år.

Fælles for ansøgninger fra både virksomheder og foreninger er:
– At der skal uploades tilbud fra leverandører når udgiften er over 50.000 kr. ex moms, og to sammenlignelige tilbud på udgifter over 300.000 kr. ex moms.
– Søger man støtte til anlægsudgifter (f.eks. byggeri) for over 300.000 kr. så skal man huske at overholde tilbudsloven hvilket skal dokumenteres ved udbetalingstidspunktet. 

Overholdelse af tilbudsloven

Når der er tale om bygge- og anlægsudgifter på mere end 300.000 kr. ex. moms skal tilbudsloven overholdes. Dokumentation for overholdes af tilbudsloven skal første indsendes med anmodning om udbetaling, men det er vigtigt, at have styr på proceduren i forbindelse med indhentning af tilbud, hvor man skal sørge for følgende:
– Send en opfordringsskrivelse til minimum 2 entreprenører med præcisering af opgaven og kriterier for afgivelse af tilbud.
– modtag to sammenlignelige tilbud på skrift.
– find udbudsvinderen ud fra kriterierne angivet i opfordringsskrivelsen og giv en tilbagemelding til de bydende parter med begrundelse for valget på skrift.
Læs mere om udbud i vejledningen.

Her findes en skabelon, som du kan anvende til at bede om underhåndsbud, når der er tale om en bygge- og anlægsudgift på mere end 300.000 kr. ex. moms.

5

Skabelon underhåndsbud

Skiltning, design og logoer

Reglerne for skiltning ved projekter fremgår af vejledningen til projekter med LAG tilskud. Herunder finder du designmanualen, samt relevante logoer og skabeloner til brug på hjemmesider, publikationer, annoncer, oplysningskilte og lignende. 

De minimis-støtte

Hvis projektet kan anses som konkurrenceforvridende, gælder EU’s de minimis-regel, hvilket betyder, at det samlede de minimis-tilskud fra EU ikke må overstige 200.000 EURO over en periode på tre regnskabsår, inklusiv det år hvor ansøgeren har modtaget tilsagnet. Det gælder for virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær jordbrugsproduktion.

Det er ikke lovligt at modtage tilskud på mere end det tilladte maksimum, og en overskridelse vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af tilskuddet, der overstiger beløbsgrænsen. Ansøger har derfor pligt til at oplyse Erhvervsstyrelsen, hvis ansøger har modtaget anden de minimis-støtte.

Hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, skal du senest sammen med ansøgningen om udbetaling udfylde og indsende  erklæring.

5

Erklæring om de minimis-støtte

Timesedler

Foreninger har mulighed for at søge støtte til frivillig arbejde- 150 kr. i timen.
Brug følgende skemaer, hvis der er behov for det i dit projekt.

Har man søgt støtte til køb af brugt udstyr, så er det vigtigt, at det aftales med koordinator, og at man ved køb af over 50.000 kr. får tidligere ejer til at udfylde skema.

Skip to content