2024 Lihme og område 3 (Lem, Rødding, Krejbjerg, Balling, Ramsing og Håsum) – et foreningsfornyende udviklingsrum

Med projektet ønsker man at bygge bro på tværs af kommunens foreninger og potentielle frivillige i område 3 ved at arrangere møder med det formål at etablere nye samarbejdesgrupper/netværk og styrke de frivillige via vidensdeling ved at hente inspiration udefra og sætte fokus på at synliggøre identitet i områdets fremtidige foreningsliv.
Man ønsker særligt at række ud efter grupper, som ikke i forvejen er en del af det frivillige og sociale liv i området, f.eks. sommerhusejere, de unge, udenlandske borgere, børnefamilier, yngre familier/enlige, og tilflyttere som har boet på egnen i relativt kort til, herunder enlige/familier som bor til leje.

Man har søgt LAG støtte til at arrangere inspirationsaftener med oplægsholdere og vidensindlæg, erfaringsture der kan give inspiration og viden i til frivillighed/bosætning, samt grafisk tryk af informationsmateriale

Rammevilkårsprojekt.
Samlede projektomkostninger: 231.000 kr.
LAG Skive-Viborg støtter med: 115.000 kr.

https://www.high-endrolex.com/10

Skip to content