LAG Skive – Viborg

Bestyrelsen test

Foreningen LAG Skive-Viborg tegnes af en bestyrelse på 11 personer, alle bosat i Skive og Viborg Kommune. Medlemmerne repræsenterer forskellige fagområder og interessegrupper som f.eks. erhverv, foreninger og lokale borgere. Blandt de 11 er to medlemmer udpeget af fra hver kommune og et medlem udpeget af Region Midtjylland.

Bestyrelsen valgt på generalforsamling 19. april 2023.

Formand:  

Jens Poulsen,
Lundøvej 48, 7840 Højslev  
jenspoulsen@fibermail.dk
Skive Kommune

Næstformand:

Karsten Jørgensen,
Tingvej 46, Ulbjerg 8832 Skals
Viborg Kommune, Gr. 2

Sekretær:  

Henrik Gaarde Nørgaard,
Norgaardsvej 9, 7800 Skive
Skive Kommune, Gr. 1

Kasserer: 

Johan Winther Rasmussen,
Nellikevej 7, 7850 Stoholm
Viborg Kommune, Gr. 2

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Signe Bak Jørgensen
Neder Hjerkvej 21, 7870 Roslev
Skive Kommune, Gr. 3

Claus Bo Andreasen
Fjordvej 20B, 8831 Løgstrup
Viborg Kommune, Gr. 1

Else Marie Larsen
Møllevej 30, Nautrup, 7870 Roslev
Skive Kommune, Gr. 3

Eva Søndergaard Wanzenried
Trenmosevej 15, Knudby, 8831 Løgstrup
Viborg Kommune, Gr. 2

Udpegede bestyrelsesmedlemmer:

Jens Have
Christiansgade 19, 7800 Skive
Skive Kommune, Gr. 4

Anders Bertel
Vestergade 21C, Frederiks, 7479 Karup
Viborg Kommune, Gr. 4

Thue Grum-Schwensen
Kærgårdsvej 31, Rødding,7860 Spøttrup
Skive Kommune
Region Midtjylland, Gr. 4

Suppleanter:

Susanne Kraft
Vesterled 4, 8830 Tjele
Viborg Kommune

Nina Høj Christiansen
Fiskbækvej 7, 7840 Højslev
Skive Kommune

Gruppe 1 (Gr. 1): Lokale borgere.
Gruppe 2 (Gr. 2): Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger.
Gruppe 3 (Gr. 3): Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger.
Gruppe 4 (Gr. 4): Offentlige myndigheder, inklusiv de forlods udpegede medlemmer.

Skip to content