2024 PM Consult – Upcycling af Ålegræs og forbedring af vandmiljøet i fjorden

PM Consult er en nystartet innovativ virksomhed mellem Lem og Lihme der vil indsamlingen og håndtering ålegræs fra strande, så det senere kan genanvendes til byggemateriale, tage, isolering mm. Efterspørgslen af stigende og man ser en trend omkring benyttelsen af CO2 neutrale byggematerialer.

Man har i efteråret 2023 kørt forsøg med indsamling og tørring af ålegræs fra strandene ved Hostrup, Vadum og Ålbæk. Der er indgået aftale med lodsejerne, værende Skive Kommune og Hostrup Hovedgård, omkring tilladelse til indsamlingen. Erfaringerne fra forsøgene har vist, at indsamlingen og håndteringen er krævende processer, som kræver kraftigt og modificeret udstyr, og man vil arbejde videre med rensning, videreforarbejdning og sortering af materialet for at opnå en added value.

Man søger støtte til indkøb af maskiner til procesoptimering, kvalitetssikring og skalering af projektet.

Erhvervsprojekt
Samlede projektomkostninger:                     570.000 kr.
LAG Skive-Viborg har støttet med:             289.500 kr.

https://www.high-endrolex.com/10

Skip to content