El motor som drivkraft på I-Grind Grønning Smede og Maskinforretning nordøst fra Skive

Grønning Smede- og Maskinforretning har specialudviklet I-Grind – en biomasseknuser til biogasanlæg, som tidligere er produceret i USA, men som man nu har rykket produktionen til Grønning. Maskinen er udviklet specielt til danske og nordeuropæiske forhold. Biogasanlæggene er i en rivende udvikling, omkring energi øer, derfor søger man nu støtte til at udvikle en elmotor til I-Grind, så man kan udnytte den ekstra grønne energi, der kommer fra sol og vind energi.

Formålet med projektet er at få lavet en opsætning med en elmotor, så man kan udvide markedsandele og åbne nye muligheder. Dette vil skabe lokale arbejdspladser ved Grønning samt hos nuværende og fremtidige lokale samarbejdspartnere.

Erhvervsprojekt.
Samlede projektomkostninger: 500.000 kr.
LAG Skive-Viborg støtter med: 250.000 kr.

https://www.high-endrolex.com/10

Skip to content