2024 TK Service – Grøn Bioraffinering ved Skals

TK Service planlægger at etablere et bioraffineringsanlægget i et nedlagt foderstofanlæg i Skals, og skabe lokale jobs dermed opnå positiv synergi med omkringliggende virksomheder i forbindelse med udvikling af nye produkter og anvendelsesmuligheder for processeret biomasse.
Med etablering af et mindre raffineringsanlæg, som kan baseres på lokalt producerede råvarer, og ikke kun begrænser sig til græs, kan logistikomkostningerne reduceres væsentligt. Ved samtidig at fokusere på en anvendelse af hele biomassen kan forretningsgrundlaget forbedres. Anlægget skal dermed designes med henblik på udnyttelse af fiberfraktionen som i eksisterende anlæg betragtes som en reststrøm.
Projektet skal bidrage til den grønne omstilling og fungere som et lokalt fyrtårn for, hvorledes innovativanvendelse af reststrømme kan medvirke til at skabe omsætning. En opgradering af bygningsmassen og investering i inventar til bioraffineringen danner grundlag for de udgifter der søges støtte til i dette projekt, og man søger støtte til ingeniørrådgivning, anlægsarbejde, twinpresser og markedsføring

Erhvervsprojekt
Samlede projektomkostninger:                     755.000 kr.
LAG Skive-Viborg har støttet med:             377.500 kr.

https://www.high-endrolex.com/10

Skip to content