Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet fra LAGpuljen kan først udbetalt efter projektet er gennemført og alle udgifter er afholdt og betalt.


Når du søger dit tilskud udbetalt skal du søge ektronisk via PROMIS, og her skal du også  uploade alle bilag samt betalingsdokumentation. Ansøgningen om udbetaling indesendes elektronisk til koordinatoren som formidler videre til ministeriet.


Søg om udbetaling her


Du kan finde relevante skemaer på Liv og Lands hjemmeside her.


Er projektets samlede udgifter over 100.000 kr. skal vi lave en besigtigelse af projektet, inden du søger udbetaling. Kontakt koordinatoren i god tid før din projektperiode udløber.


Der er en række dokumenter, der skal vedlægges, når man søger om udbetaling, blandt andet:

•Alle bilag

•Betalingsdokumentation

•Billeddokumentation for skiltning

•Dokumentation for brug af relevante logo'er på tryksager mv.

•Eventuelle tilladelser (fx byggetilladelse)

•Timesedler for frivilligt arbejde (hvis relevant)

•Timeregnskab for projektansatte (hvis relevant)

•Ansættelseskontrakter for projektansatte (hvis relevant)

•De minimins erklæring (for erhvervsprojekter)

•Dokumentation for anden (offentlig) tilskud til projektet