Synliggørelse af projektstøtte

Synliggørelse af projektstøtte

Når man har modtaget støtte fra LAG-Puljen medfølger der en række krav om synliggørelse af støtten. Kravet om information gælder ved investeringer, infrastruktur og publikationer herunder også hjemmesider:


Investeringer: Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kr., skal tilskudsmodtager sætte et skilt op. Det er dog ønskeligt for LAG Skive-Viborg at alle sætter et skilt op for at synliggøre LAGens deltagelse.


Publikationer så som brochurer, foldere, nyhedsbreve, deltagerbeviser samt websider skal vise, at EU og LEADER har deltaget i finansieringen af projektet.

Teksten “Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. Danmark og Europa investerer i landdistrikterne” benyttes sammen med EU logoet og LEADER logo  som alle kan downloades i disse link:

 

https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere