Kommunale puljer

Nedenstående har vi samlet en række andre puljer og fonde, som også kunne være interessante for dig eller dit projekt hvis du er bosat inden for Skive kommune


Landsbypuljen

De kommunale midler til udviklingsarbejde i landdistriktet kommer primært fra Landsbypuljen, der ligger under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Puljen er opdelt i henholdsvis en 2 mio. kroner pulje og en 1 mio. kroner pulje.


Der er 4 ansøgningsrunder årligt.


Forsamlingshusets pulje

Hvert år modtager alle forsamlingshuse i Skive Kommune et fast tilskud på 15.000 kr.


Skive Kommune yder derudover også et aktivitetstilskud.


Derudover er det muligt for forsamlingshusene at søge om tilskud til renoveringer og forbedringer via Skive Kommunens forsamlingshuspulje.


Fristen for at søge tilskud til renoveringer og forbedringer er den 1. november hvert år.


Rent liv puljen

Skive Kommunes økonomiudvalg vedtog på deres møde 22. januar 2013 at afsætte knap 2. mio. kr. om året til RENT LIV-puljen. Målet med puljen er at udbrede kendskabet til Skiveegnens brand – RENT LIV herunder de fire styrkepositioner:Det aktive liv

De gode fødevareoplevelser

Den bæredygtige energi

FjordenPuljer: Skive kommune

Nedenstående har vi samlet en række andre puljer og fonde, som også kunne være interessante for dig eller dit projekt hvis du er bosat inden for Viborg kommune


Landsbypuljen

Ved denne pulje kan der blandt andet søges til renovering af nedslidte facader og nedrivning af nedslidte boliger. Alle byer undtagen Viborg og Bjerringbro kan søge puljen. 

Løbende frist efter først tilmølle princippet.


Puljer for forsamlingshuse 

Forsamlingshusene bevilges et årligt tilskud fra Viborg kommune. I 2015 er tilskuddet på 17.000 kr. Der er to forskellige puljer særligt for forsamlingshuse med hver sin ansøgningsfrist til hhv. små reparationer og nyt inventar samt større anlægsprojekter.


Pulje til byfornyelse mindre byer

Midler fra denne pulje tildeles mindre projekter indsendt af borgerforeninger eller lignende, der kan forskønne mindre byer: Mindre byer er alle andre end Viborg og Bjerringbro. Teknisk Udvalg har i 2015 afsat en pulje på 3 mio. kr. til projekter, der kan forskønne landsbyerne i Viborg Kommune.


Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum

Fra denne pulje kan der bevilges tilskud til enkeltpersoner eller grupperinger der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale pulje. Desuden kan der bevilges tilskud til projekter, hvor borgerinddragelse er en væsentlig del af projektet, herunder opstart af borgerplaner. Det er også muligt at søge om tilskud til forprojekter ved større anlægs- og udviklingsprojektforslag, som skal bidrage til afklaring af behov samt videreudvikling af projektforslaget.


 


Puljer: Viborg kommune