Puljer og fonde

Puljer og fonde

Nedenstående har vi samlet en række andre puljer og fonde, som også kunne være interessante for dig eller dit projekt at søge. Er du allerede i gang med et LAG-støttet projekt, skal du være opmærksom på, at der ikke må være andre EU-midler i din medfinansiering.


Landdistriktspuljen

Uddeling af midler til udvikling af landdistrikterne. Frist en gang årligt


Friluftsrådet

Uddeling af tipsmidler til natur- og naturformidlingsprojekter, grønne områder, faste anlæg (f.eks. informationscentre og primitive overnatningsmuligheder). Frist 3 gange årligt; 1. marts, 1. juli og 1. november.


Lokale- og anlægsfonden

Løbende ansøgningsfrist. Giver støtte til de fysiske rammer omkring idræts- og kulturaktiviteter. Projekter med et samlet budget på over 1. mio. kr. kan søge fonden, mens projekter under 1. mio. kr. kan søge puljen til væresteder - fx. klubhuse.


Tuborgfonden

Pengene i Tuborgs Grønne Fond bruges til at "skabe aktiviteter, der gør grupper af mennesker begejstrede og glade - og helst så mange som overhovedet muligt". Fondens midler uddeles i portioner på op til 15.000 kr. Der uddeles ialt 3 mio. kr. hvert andet år - i lige år.


Region Midtjyllands Kulturmidler

Frist 1. marts og 1. september. Skal fremme netværksdannelse, udvikling og /eller internationalt udsyn og samarbejde. Det forudsættes, at aktiviteter, der modtager støtte, har betydning på regionalt niveau. Kan ikke søges af enkeltpersoner


Spor i landskabet

Løbende ansøgningsfrist. Givet støtte til nye spor og stier i naturen. Spor i landskabet kan støtte med op til 50% af materialerne til etableringen. Både lodsejere, stigrupper, lokale personer og borgere kan søge puljen.


Nordeafonden

Løbende ansøgningsfrist. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Vi har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Nordea-fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller lignende


Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter hvert år flere hundrede gode idéer og initiativer i hele landet. Spar Nord Fonden er således blevet en uundværlig økonomisk medspiller når dine initiativer og aktiviteter skal realiseres. Der er fire ansøgningsrunder om året med frist: 5. februar, 15. maj, 15. august eller 15. november