Pointsystem

Pointsystem

Som noget nyt i LAG programmet for 2014-2020 skal alle ansøgninger vurderes efter et pointsystem. Bestyrelsen skal således foretage prioriteringer af projekterne inden for pointsystemet, som primært er centralt fastlagt. Alle ansøgninger skal derfor vurderes efter følgende punkter:


    Projektbeskrivelse.

    Synlighed.

    Relevans.

    Samarbejde.

    Lokal forankring.

    Samarbejde.

    Innovation.

    Bæredygtighed.

    Effekter.


Det er derfor vigtigt at disse elementer er med i projektbeskivelsen og ansøgningsmaterialet.

Den gode ansøgning

Den gode ansøgning er kendetegnet ved en gennemarbejdet projektbeskivelse med et klart defineret formål, projektperiode, målgruppe og effekter.


Et andet vigtigt element er budgettet. Det er meget vigtigt for et projekts troværdighed og chance for succes, at der er udarbejdet et budget med så mange detaljer som muligt, så der ikke pludseligt kommer uventede overraskelser, eller poster der ikke er støtteberettiget fordi de ikke figurerer i det godkendte budget. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at få tilbud ind fra professionelle håndværkere med mere for at få et realistisk budget. Se reglerne om tilbudsindhentning i vejledningen.


Vær konkret og præcis i din ansøgning, særligt når det kommer til effekter. Hvem og hvor mange får gavn er dit projekt, vil det resultere i ekstra arbejdspladser, hvis ja så skriv hvor mange, der forventes.


Se mere om indholdet i den gode ansøgning her