Tilskud

Tilskud

Du kan som udgangspunkt søge støtte til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre dit projekt. Det kan fx være materialer og inventar, udgifter til håndværkere eller til projektansættelser.


Hvis projektet er almennyttigt, kan frivilligt arbejde også tælle med i projektets samlede budget til 100 kr. pr. time.


Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til almindelig drift, køb af fast ejendom, engangsevents mv.


Læs mere om hvad du kan søge til i vejledningen her.

LAG Skive-Viborg har lavet en lokal udviklingsstrategi som er grundlaget for bestyrelsens beslutning om hvilket projekter der skal have tilskud. Har du et projekt som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi så kan du søge om støtte.

Vores udvklingsstratgi har som hovedformål at støtte projekter som understøtter udviklingen i landsbyer og landdistrkter i Skive og Viborg kommuner. Således betragtes projekter indenfor Skive, Viborg og Bjerringbro byzoner ikke som støtteberettigede


Udviklingsstrategi:

Du kan downloade den samlede udviklingsstrategi her:


Udviklingsstrategi

Hvad kan der søges til?

Tilskuddets størrelse


Tilskuddet fra LAG kan højest være på 50% af det samlede projektbudget og højest 40% for fødevarevirksomheder. Du skal minimum søge om et tilskud på 50.000 kr. så dit budget skal altså mindst være på 100.000 kr. Der er ikke et afsat maksimum for tilskudsstørrelse. Der må IKKE medfinianseres med midler fra andre EU-puljer.

Ansøgningsskema

For at komme i betragtning og opnå tilskud, skal du benytte dig af ansøgningsskemaet i nedenstående link. Her finder du også en vejledning til udfyldelse af skemaet.


Ansøgningsskema m.m.


Vejledning

For at sikre at alle ansøgere får bedst mulige chancer for at blive godkendt, har bestyrelsen vedtaget, at alle ansøgere skal i gennem tre godkendelses foranstaltninger. Første gang er hos koordinatoren, der sikrer, alle de nødvendige oplysninger er til stede. Anden gang hos bestyrelsen, der vedtager hvilke ansøger, de ønsker at støtte. Tredje og sidste instans er hos Erhvervsministeriet, der giver den endelige godkendelse.


I øjeblikket afventer vi EU´s endelig godkendelse af de økonomiske rammer for overgangsåret 2021, før vi kan meddele dato for næste ansøgningsrunde.


Send gerne jeres ansøgninger tidligere. Har du spørgsmål eller behov for sparring, så tag endelig fat i koordinatoren for LAG Skive-Viborg.

Ansøgningsfrister 2020

Ansøgninger sendes til koordinator via elektronisk ansøgningsskema