Projekter 2017

Ansøgninger demonstrerer et meget aktivt landdistrikt

LAG Skive – Viborg

Projekter 2017Grundet færre midler blev der i 2017 kun afholdt to ansøgningsrunder, og ved årets sidste runde modtog LAG sekreatariatet 10 ansøgninger. 6 erhvervsprojekter og 4 under kategorien bedre rammevilkår søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag. 5 af disse blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.


Du vil på de kommende undersider kunne se hvem, der har modtaget støtten i forbindelse med de forskellige ansøgningsrunder.


Projekttitel

Totalbugdet

Indstillet beløb

Kategori

947.896

379.158

Erhvervsprojekt

528.960

264.480

Erhvervsprojekt


1.529.169

525.000

Erhvervsprojekt

146.110

58.443

Erhversprojekt

375.000

116.800

Bedre rammevilkår


LAG sekreatariatet modtog 9 ansøgninger ved årets 1. ansøgningsrunde i 2017, 5 erhvervsprojekter og 4 i kategorien bedre rammevilkår søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag. 5 af disse blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.


Du vil på de kommende undersider kunne se hvem, der har modtaget støtten i forbindelse med de forskellige ansøgningsrunder.


Projekttitel

Totalbugdet

Indstillet beløb

Kategori

550.000

100.000

Bedre rammevilkår

1.693.250

400.000

Bedre rammevilkår

215.200

107.600

Erhvervsprojekt

185.000

80.000

Erhvervsprojekt

200.000

80.000

Erhvervsprojekt