Hjem


                                 LAG Skive – Viborg

           Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i
                                  landdistriktsområder


LAG Skive-Viborg er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle og de frivillige kræfter i lokalsamfundet, erhvervsliv og iværksættere og kommunale aktører og organisationer mv. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at:

A. fremme erhvervsudvikling

B. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi, og dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At udvikle turismen for området som helhed
 3. At udvikle lokale fødevareproduktion, nye produkter, forbedre afsætningsmuligheder
 4. At styrke lokalområdernes identitet
 5. At fastholde borgere og øge bosætningen via by forskønnelse og forbedret adgang til naturoplevelser

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed,
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
 • Tiltrækker nye turister,
 • Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde,
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Koordinator
Lene Foged
Tlf.: 23720481
E-mail: fundingyou@outlook.dk


LAG Skive-Viborg Generalforsamling 2021.
LAG Skive-Viborg inviterer til ordinær generalforsamling torsdag d. 23. september kl. 19:00.
Mødet afholdes ved Benta´s Cafeteria og Selskabslokaler, Vinkelvej 15, 7840 Højslev. Se Dagsorden og regnskab 2020

Ansøgning 2021

Deadling til 2. ansøgningsrunde til LAG Skive-Viborg puljen er d. 11. oktober 2021.
Ansøgningen indsendes via Promis 
Kontakt endelig koordinator Lene Foged: fundingyou@outlook.dk for vejledning til ansøgningsprocessen. 50 mio. kr. fra Nordea Fonden

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. 

Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by. Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. 

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.
Deadline for ansøgning: 23 september 2021
Læs mere her: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljenVidensbank for udvikling i landdistrikterne


Landdistrikternes Fællesråd har samlet den seneste forskning, analyse og inspiration vedr. landdistrikterne og udvikling i en ny vidensbank.


Find også inspiration i Landsbybooster
væktøjskassen til ildsjælene på landet.


Link til Europa Kommissionen - Udvikling af og støtte til landdistrikterne:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da