Om LAG Skive - Viborg

LAG Skive - Viborg

Foreningen Lokal Aktions Gruppe (forkortet LAG) har hjemsted i Skive og Viborg kommuners geografiske område. LAG Skive - Viborgs bestyrelse er valgt på en stiftende generalforsamling den 11. september 2014.


Stiftelsesdokumenter

Referat fra generalforsamling den 11. september 2014, incl. bilag


Bestyrelsen

Sammensætning

Den nye bestyrelse får opgaven med at udarbejde en udviklingsstrategi, og efterfølgende udpege og prioritere støtteværdige projekter i deres lokalområde. Det kan eksempelvis være projekter, som giver lokale arbejdspladser eller projekter, som gør det mere attraktivt at bo i landsbyer og landområder.


Programmet finansieres via landdistriktsmidler, som administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Der skal nedsættes 26 nye lokale aktionsgrupper, som i 2015 skal uddele ca. 93 millioner kr. til lokale tiltag. Programmet løber frem til 2020. Bevillingsrammen for perioden 2016 – 2020 er endnu ikke fastsat.


Tidligere har der været lokale aktionsgrupper i både Skive og Viborg kommuner. Fremover er de to kommuner sammen om landdistriktsudvikling.


Vedtægter for LAG Skive - Viborg

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling den 11. september 2014

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

jenspoulsen@fibermail.dk