Generalforsamling 2021

LAG Skive - Viborg

Invitation til generalforsamling 2021


Den 23. september 2021 kl. 19.00

ved Benta´s Cafeteria, Vinkelvej 15, 7840 Højslev


Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen vil fortælle om deres spændende og inspirerende landsbysamarbejde mellem byerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. Sammen har de formået at løfte lokalområdet ved at igangsætte store projekter.


Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Valg af stemmetællere.
4.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5.  Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6.  Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf.
7.  Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 9
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

 


Vedtægter

Regnskab
Referat