Generalforsamling 2020

LAG Skive - Viborg

Invitation til generalforsamling 2020


Den 27. september 2020 kl. 19.00

ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm


Henrik Olesen som er Projektudvikler og Forkæmper, Skibsreder, Kulturkøbmand og Vildmand, vil fortælle om, hvordan netop foreningskonstruktionen kan gøre det svære til det fælles sjove og dermed lykkes.

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Valg af stemmetællere.
4.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5.  Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6.  Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om
godkendelse heraf.
7.  Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8.  Valg af formand.
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 9
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

 


Vedtægter

Regnskab

Referat