Generalforsamling 2019

LAG Skive - Viborg

Invitation til generalforsamling 2019


Den 9. april 2019 kl. 19.30 på

Savillas, Drivvejen 16, Lundø, 7840 Højslev


LAG Skive-Viborgs koordinator fortæller, i forbindelse med bestyrelsens beretning, om arbejdet med de spændende projekter i 2018.


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 9

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 


Link til revideret regnskab vil blive opdateret inden 30. marts 2019.


Vedtægter

Regnskab

Referat