Generalforsamling 2018

LAG Skive - Viborg

Generalforsamling 2018


Den 17. april 2018 har LAG Skive-Viborg afholdt den årlige generalforsamling på Virksund Kursuscenter. Generalforsamlingen bød på formandens beretning samt et tilbageblik på udvalgte projekter fra 2017. Beretningen blev enstemmigt godtaget.

 

Efterfølgende var der valg til formandsposten og bestyrelsen, følgende tidligere bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 

Lone Frandsen, formand

Henrik Nørgaard, kassere

Solveig Klith Forum 

Keld Lund

 

Formand Lone Frandsen ønskede ikke genvalg, og ny formand blev Jens Poulsen. Derudover blev Henrik Nørgaard blev genvalgt som menigt medlem fra Skive Kommune. Solveig Klith Forum blev genvalgt som menigt medlem fra Viborg Kommune.

Anne Berggreen Federer ønskede at udtræde af bestyrelsen, hendes plads blev overtaget af formand Jens Poulsen fra Skive Kommune. 

Keld Lund ønskede ikke genvalg og blev erstattet af suppleant Rikke Brammer Østergaard Fra Skive Kommune.

Keld Lund overtager Rikke Brammer Østergaards plads som 2. suppleant fra Skive Kommune.

Jan Høst blev valgt som menigt medlem fra Viborg Kommune, og Sune Krogh blev genvalgt som 1. suppleant fra Skive Kommune. 

Ernst Greve blev genvalgt som 1. suppleant fra Viborg Kommune, og det efterlader en plads ubesat suppleantpost.     

Vi byder Jens, Rikke og Jan velkommen i bestyrelsen og glæder os til det fortsatte spændende arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne via udvalgte projekter og initiativer

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

1. Jan Poulsen, formand

2. Karsten Villadsen, næstformand

3. Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer

4. Jan Høst, sekretær

5. Solveig Klith Forum

6. Rikke Brammer Østergaard

7. Mogens Børsting

8. Olav Nørgaard

9. Gudrun Bjerregaard

10. Martin Ditlevsen

11. Pia Dohn

 

Kasserer Henrik Gaarde Nørgaard gennemgik regnskab og budgetter som blev vedtaget uden yderligere kommentar.


Referat

Vedtægter