Generalforsamling 2017

LAG Skive - Viborg

Generalforsamling 2017


Den 6. april 2017 har LAG Skive-Viborg afholdt den årlige generalforsamling på Benta's Cafeteria i Højslev. Generalforsamlingen bød på formandens beretning samt et tilbageblik på udvalgte projekter fra 2016. Beretningen blev enstemmigt godtaget.

 

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen, følgende tidligere bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 

Karsten Villadsen, næstformand

Anne Berggren Federer, sekretær

Christian Andersen

Mogens Møller Nielsen

 

Karsten Villadsen og Anne Berggren Federer blev genvalgt til bestyrelsen, mens Christian Andersen og Mogens Møller Nielsen ikke modtog genvalg, og der skulle således findes to nye kandidater. De nye kandidater blev Pia Dohn og Martin Ditlevsen begge fra Viborg Kommune.

 

Vi byder Martin og Pia, samt en ny suppleant velkommen i bestyrelsen og glæder os til det fortsatte spændende arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne via udvalgte projekter og initiativer

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

1. Lone Frandsen, formand

2. Karsten Villadsen, næstformand

3. Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer

4. Anne Berggren Federer, sekretær

5. Solveig Klith Forum

6. Keld Lund

7. Anette Torp

8. Olav Nørgaard

9. Gudrun Bjerregaard

10. Martin Ditlevsen

11. Pia Dohn

 

Kasserer Henrik Gaarde Nørgaard gennemgik regnskab og budgetter som blev vedtaget uden yderligere kommentar.Vedtægter

Regnskab 2016

Dagsorden