Generalforsamling 2016

LAG Skive - Viborg

Generalforsamling 2016


Den 7. april 2016 har LAG Skive-Viborg afholdt den årlige generalforsamling i Stoholm Fritids og Kulturcenter. Generalforsamlingen bød på formandens beretning sammen med et spændende tilbageblik på udvalgte igangsatte projekter fra 2015. Beretningen blev enstemmigt godtaget.


Efterfølgende var der valg til såvel formandsposten som bestyrelsen. Den tidligere formang Lone Frandsen var den eneste opstillede og blev derfor enstemmigt genvalgt som formand for bestyrelsen. Efterfølgende var der valg til bestyrelsen, følgende tidligere bestyrelsesmedlemmer var på valg:


Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer

Solveig Klith Forum

Erik Ringgaard


Henrik Gaard Nørgaard og Solveig Klith Forum blev genvalgt til bestyrelsen, mens Erik Ringgaard blev erstattet af Keld Lund.


Vi byder Keld Lund, samt to nye suppleanter fra Skive kommune velkommen i bestyrelsen og glæder os til det fortsatte spændende arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne via udvalgte projekter og initiativer.


Bestyrelsen ser nu sådan ud:

1. Lone Frandsen, Formand

2. Karsten Villadsen, Næstformand

3. Henrik Gaarde Nørgaard, Kasserer

4. Anne Berggren Federer, Sekretær

5. Mogens Møller Nielsen

6. Christian Andersen

7. Solveig Klith Forum

8. Keld Lund

9. Anette Torp

10.Olav Nørgaard

11. Gudrun Bjerregaard


Du kan her finde vigtige dokumenter for mødet:

Dagsorden for mødet

Foreningens vedtægter

Regnskab