Generalforsamling 2015

LAG Skive - Viborg

Foreningen Lokal Aktions Gruppe (forkortet LAG) har hjemsted i Skive og Viborg kommuners geografiske område. LAG Skive - Viborgs bestyrelse er valgt på en stiftende generalforsamling den 11. september 2014.


General forsamling 2015


Den 21 april afholdt LAG Skive-Viborg generalforsamling i Mønsted. Ved generalforsamlingen blev den samlede bestyrelse genvalgt og glæder sig til arbejdet med at udpege og prioritere støtteværdige projekter i Skive og Viborg kommuner.  Det kan eksempelvis være projekter, som giver lokale arbejdspladser eller projekter, som gør det mere attraktivt at bo i landsbyer og landområder.


Ved den årlige general forsamling den 21.04 2015 blev alle medlemmer af den eksisterende bestyrelse genvalgt, og glæder sig nu til den "rigtige" opgave med at indstille projekter til tilskud og yde en forskel i Skive og Viborgs landdistrikter.


I forbindelse med generalforsamling fremlagde formand Lone Frandsen beretning fra det forgangne år. Sidste år har fokus været meget på at få godkendelser og formalier på plads i forhold til oprettelse af den nye LAG Skive-Viborg.Formandens beretning kan ses her.


I forlængelse af formandens beretning præsenterede koordinator Helle Bjerg Hellesøe sig selv, og denne periodes udviklingsstrategi samt hvad den gode ansøgning skal indeholde. Se Helles præsentation her.


Regnskabet blev fremlagt af kasserer Henrik Gaarde Nørgaard. Regnskabet blev vedtaget og kan rekvieres hos Henrik på kasserer@lagskiveviborg.dk


Referat fra generalforsamling 2015

Referat generalforsamling