Tilskud

Har du et projekt, som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi, og som er med til at udfylde målsætningerne i den nye programperiode, hører vi meget gerne fra dig!

 

Erhvervsrettede mål:

  • Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

 

  • Øget omsætning/mersalt i eksisterende mikrovirksomheder -

herunder lokale arrangementer med henblik på salg

 

  • Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelsesklynger samt overnatningsfaciliteter

 

  • Fødevarer - Nye produkter koblet til den stedbundne identitet og afsætning i forhold til eksisterende netværkt

 

Lokalområdernes strategiske kapacitet:

  • Styrkelse af områdernes identitet

 

  • Forskønnelse af byer, byrum, bygninger og landskaber

 

  • Naturoplevelser - forbedrede adgangsforhold til naturoplevelser gennem etablering af vandre, cykel og ridestier samt aktiviteter i forbindelse med naturen.

 

For begge områder er det en vigtig vægtning for LAG Skive-Viborg, at opbygge og deltage i partnerskaber, netværk og samarbejder på alle planer og niveauer -såvel internt som eksternt.

 

Udviklingsstrategi:

Du kan downloade den samlede udviklingsstrategi her:

 

Udviklingsstrategi

 

Ansøgningsskema:

For at komme i betragtning og opnå tilskud, skal du benytte dig af ansøgningsskemaet i nedenstående link. Her finder du også en vejledning til udfyldelse af skemaet.

 

Ansøgningsskema m.m.

 

Vejledning

For at sikre at alle ansøgere får bedst mulige chancer for at blive godkendt, har bestyrelsen vedtaget, at alle ansøgere skal i gennem tre godkendelses foranstaltninger. Første gang er hos koordinatoren, der sikrer, alle de nødvendige oplysninger er til stede. Anden gang hos bestyrelsen, der vedtager hvilke ansøger, de ønsker at støtte. Tredje og sidste instans er hos Erhvervsministeriet, der giver den endelige godkendelse.

 

Frist 1. ansøgningsrunde er:

  • 31 marts Ansøgningsfrist for indsendelse

Frist 2. ansøgningsrunde er:

  • 24. august

 

Send gerne jeres ansøgninger tidligere. Har du spørgsmål eller behov for sparring, så tag endelig fat i koordinatoren for LAG Skive-Viborg.

Ansøgningsfrist

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet fra LAG kan højest være på 50% af det samlede projektbudget og højest 40% for fødevarevirksomheder. Du skal minimum søge om et tilskud på 50.000 kr. så dit budget skal altså mindst være på 100.000 kr. Der er ikke et afsat maksimum for tilskudsstørrelse. Der må IKKE medfinianseres med midler fra andre EU-puljer.

 

 

OBS NYT ELEKTRONISK ANSØGNINGSSKEMA

Tilskud

Hvad kan der søges til?

Du kan som udgangspunkt søge støtte til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre dit projekt. Det kan fx være materialer og inventar, udgifter til håndværkere eller til projektansættelser.

 

Hvis projektet er almennyttigt, kan frivilligt arbejde også tælle med i projektets samlede budget til 100 kr. pr. time.

 

 

 

Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til almindelig drift, køb af fast ejendom, engangsevents mv.