Projekter 2017

Ansøgninger demonstrerer et meget aktivt landdistrikt

LAG Skive – Viborg

Projekter 2017

 

 

Grundet færre midler blev der i 2017 kun afholdt to ansøgningsrunder, og ved årets sidste runde modtog LAG sekreatariatet 10 ansøgninger. 6 erhvervsprojekter og 4 under kategorien bedre rammevilkår søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag. 5 af disse blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.

 

Du vil på de kommende undersider kunne se hvem, der har modtaget støtten i forbindelse med de forskellige ansøgningsrunder.

 

Projekttitel

Totalbugdet

Indstillet beløb

Kategori

Wellfarmed - fremtidens vertikale

hydroponiske landbrug

947.896

379.158

Erhvervsprojekt

Fisketuren går til Limfjorden -

Turismesamarbejde

528.960

264.480

Erhvervsprojekt

 

Etablering af brænderi og fødevareeksperimentarium

1.529.169

525.000

Erhvervsprojekt

Etablering af mosteri i Rødding

146.110

58.443

Erhversprojekt

Huset på Knuden

375.000

116.800

Bedre rammevilkår

 

LAG sekreatariatet modtog 9 ansøgninger ved årets 1. ansøgningsrunde i 2017, 5 erhvervsprojekter og 4 i kategorien bedre rammevilkår søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag. 5 af disse blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.

 

Du vil på de kommende undersider kunne se hvem, der har modtaget støtten i forbindelse med de forskellige ansøgningsrunder.

 

Projekttitel

Totalbugdet

Indstillet beløb

Kategori

Aktivitetspark i Møldrup

550.000

100.000

Bedre rammevilkår

Faciliter, formidling og

tilgængelighed ved Jordbro Å

1.693.250

400.000

Bedre rammevilkår

Viden om Verden og

skaberen af Verdenskortet

215.200

107.600

Erhvervsprojekt

Udvidelse af Hjarbæk

Pilgrimsherberg

185.000

80.000

Erhvervsprojekt

Mersalg gennem samarbejde ti

til events på Spøttrupegnen

200.000

80.000

Erhvervsprojekt

MORBI SEM