Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på  generalforsamling 17.04. 2018


Mail adresse hvis du vil skrive til hele bestyrelsen er bestyrelsen@lagskiveviborg.dkFormand:            Jens Poulsen, Lundøvej 48, 7840 Højslev  jenspoulsen@fibermail.dk


Næstformand:    Karsten Villadsen, Frilandsvej 60, 7860 Spøttrup - Skive Kommune


Sekretær:            Jan Høst, Kallestrupvej 90, 9632 Møldrup - Viborg Kommune


Kasserer:            Henrik Gaarde Nørgaard, Norgaardsvej 9, 7800 Skive, kasserer@lagskiveviborg.dk


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:


                             Pia Dohn, Bregnevej 52, 7470 Karup 1. Viborg Kommune


                             Martin Ditlevsen, Viborgvej 56, 7470 Karup 2. Viborg Kommune


                             Solveig Klith Forum, Præstevej 18, Nr. Rind 8832 Skals


                             Rikke Brammer Østergaard Jensen, Fælledvej 11,

                             7840 Højslev 1 - Skive Kommune


Udpegede bestyrelsesmedlemmer:


                             Gudrun Bjerregaard, Brændhøje 4, 8831 Løgstrup -  Viborg Kommune


                             Mogens Børsting, Batumvej 12, 7870 Roslev - Skive Kommune


        Olav Nørgaard, Fælledvej 17, 7840 Højslev - Region Midtjylland


Suppleanter:


                            Keld Lund, Lyngtoften 18, 7860 Spøttrup, Skive Kommune


                            Sune H. Krogh, Hedegårdvej 6, 7870 Roslev  - Skive Kommune


       Ernst Greve, Rismarken 19, 8800 Viborg - Viborg Kommune
Udpegede suppleanter:


                            Anders Bertel, Vestergade 21C. Frederiks, 7470 Karup J - Viborg Kommune


                            Peder Christensen, Sandbyvej 6, 7800 Skive - Skive kommune


De nye bestyrelser får opgaven med at udarbejde en udviklingsstrategi, og efterfølgende udpege og prioritere støtteværdige projekter i deres lokalområde. Det kan eksempelvis være projekter, som giver lokale arbejdspladser eller projekter som gør det mere attraktivt at bo i landsbyer og landområder.


Programmet finansieres via landdistriktsmidler, som administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Der skal nedsættes 26 nye lokale aktionsgrupper, som i 2015 skal uddele ca. 93 millioner kr. til lokale tiltag. Programmet løber frem til 2020. Bevillingsrammen for perioden 2016 – 2020 er endnu ikke fastsat.