Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

 

 

LAG penge skaber jobs og aktivitet

En ny rapport fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet viser at LAG-projekter landet over skaber flere arbejdspladser en først antaget. På trods af dette har regeringen vedtaget at skære i støtten til de lokale aktionsgrupper med 30 procent frem til 2020. Mandag d. 30 maj bragte TV Midtvest et indslag hvor de blandt andet besøgte Staarup Haandbryg som er et af de mange erhvervsprojekter LAG Skive-Viborg har givet tilskud til. Formand Lone Frandsen blev også interviewet og hele indslaget kan ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hvilke andre projekter vi har støttet her

 

 

 

Se hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan

 

 

LAG Skive - Viborgs ønske er at gøre en forskel

Ved at bidrage til udvikling af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune.

Der er for 2017 ca. 2.mill. kr. til formålet. Driftsmidlerne udgør ca. 20% heraf.

LAG Skive - Viborg er valgt til at administrere EU midler frem til 2020.

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

lovskalgaard@live.dk

Tilskud

Har du et projekt, som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi, og som er med til at udfylde målsætningerne i den nye programperiode, hører vi meget gerne fra dig!

Erhvervsrettede mål:

  • Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

  • Øget omsætning/mersalt i eksisterende mikrovirksomheder -

herunder lokale arrangementer med henblik på salg

  • Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelsesklynger samt overnatningsfaciliteter

  • Fødevarer - Nye produkter koblet til den stedbundne identitet og afsætning i forhold til eksisterende netværkt

Lokalområdernes strategiske kapacitet:

  • Styrkelse af områdernes identitet

  • Forskønnelse af byer, byrum, bygninger og landskaber

  • Naturoplevelser - forbedrede adgangsforhold til naturoplevelser gennem etablering af vandre, cykel og ridestier samt aktiviteter i forbindelse med naturen.

For begge områder er det en vigtig vægtning for LAG Skive-Viborg, at opbygge og deltage i partnerskaber, netværk og samarbejder på alle planer og niveauer -såvel internt som eksternt.

Ansøgningsskema og vejledning finder du her

 

Sommerferie

 

LAG Sekretariatet holder ferie i juli måned, men man er altid velkommen til at sende en mail, der vil blive læst og besvaret hurtigst muligt.

 

OBS næste ansøgningsfrist 24. august

 

 

OBS næste ansøgningsfrist 24. august

 

Ny koordinator

 

LAG Skive - Viborg har indgået et samarbejde med Signe Bak Jørgensen omkring koordinatorstillingen. Signe er 30 år, uddannet i oplevelsesøkonomi med særligt fokus på landdistriktsarbejde. Signe starter for alvor 1. marts og vil bruge tiden indtil da på at sætte sig ind i LAG skive-Viborgs arbejde.

 

Bestyrelsen byder Signe hjerteligt velkommen, og håber I vil tage godt imod hende.

LAG Skive-Viborg bliver støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Klik på EU-flaget for at læse mere.

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til Signe Bak Jørgensen signe.bak.jorgensen@gmail.com

 

MORBI SEM