Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

LAG penge skaber jobs og aktivitet

En ny rapport fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet viser at LAG-projekter landet over skaber flere arbejdspladser en først antaget. På trods af dette har regeringen vedtaget at skære i støtten til de lokale aktionsgrupper med 30 procent frem til 2020. Mandag d. 30 maj bragte TV Midtvest et indslag hvor de blandt andet besøgte Staarup Haandbryg som er et af de mange erhvervsprojekter LAG Skive-Viborg har givet tilskud til. Formand Lone Frandsen blev også interviewet og hele indslaget kan ses her. 

Se hele LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan
Vi gør en forskel

LAG Skive - Viborgs ønske er at gøre en forskel ved at bidrage til udvikling af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune.

Der er for 2017 ca. 2.mill. kr. til formålet. Driftsmidlerne udgør ca. 20% heraf.

LAG Skive - Viborg er valgt til at administrere EU midler frem til 2020.

På kortet herunder kan man se hvilke projektet vi har støttet i Skive og Viborg kommune.


Læs mere om projekterne her

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

jenspoulsen@fibermail.dk


Næste ansøgningsfrist

26. februar 2020Ny grøn pulje

Regeringen har afsat en ekstrapulje i 2020 på 30 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Det betyder, at vi i LAG Skive-Viborg har fået en ekstrapulje på 758.983 kr., der er øremærket til grønne projekter

Læs mere her hvilke typer projekter der støttes i den grønne pulje


Landsbyprisen 2020


Bor du/i en mindre landsby (under 2000 indbyggere)? så overvej om i vil indstille jeres landsby til Landsbyprisen 2020, hvor i har muligheden for at vinde  150.000 kr. til brug i netop jeres landsby.

Sidste år vandt Fjordklyngen i Viborg Kommune en delt 2. plads i konkurrencen og dermed 75.000 kr.
Se sidste års vindere 


Læs mere om konkurrencen og kriterie for indstillingen, og spørg os endelig til råds vedr. indstillingen. Husk at sende jeres indstilling til fundingyou@outlook.dk senest d. 9. december 2019.

Tilskud

Har du et projekt, som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi, og som er med til at udfylde målsætningerne i den nye programperiode, hører vi meget gerne fra dig!

 

Erhvervsrettede mål:

  • Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

 

  • Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder -

herunder lokale arrangementer med henblik på salg

 

  • Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelsesklynger samt overnatningsfaciliteter

 

  • Fødevarer - Nye produkter koblet til den stedbundne identitet og afsætning i forhold til eksisterende netværkt

 

Lokalområdernes strategiske kapacitet:

  • Styrkelse af områdernes identitet

 

  • Forskønnelse af byer, byrum, bygninger og landskaber

 

  • Naturoplevelser - forbedrede adgangsforhold til naturoplevelser gennem etablering af vandre, cykel og ridestier samt aktiviteter i forbindelse med naturen.

 

For begge områder er det en vigtig vægtning for LAG Skive-Viborg, at opbygge og deltage i partnerskaber, netværk og samarbejder på alle planer og niveauer -såvel internt som eksternt.

 

Ansøgningsskema og vejledning finder du her 


LAG Skive-Viborg bliver støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Klik på EU-flaget for at læse mere.

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til

Lene Foged: fundingyou@outlook.dk


MORBI SEM