Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

 

 

Ny koordinator

 

LAG Skive - Viborg har indgået et samarbejde med Signe Bak Jørgensen omkring koordinatorstillingen. Signe er 30 år, uddannet i oplevelsesøkonomi med særligt fokus på landdistriktsarbejde. Signe starter for alvor 1. marts og vil bruge tiden indtil da på at sætte sig ind i LAG skive-Viborgs arbejde.

 

Bestyrelsen byder Signe hjerteligt velkommen, og håber I vil tage godt imod hende.

 

 

Husk ansøgningsfrist 24. august.

 

LAG Skive - Viborgs ønske er at gøre en forskel

Ved at bidrage til udvikling af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune.

Der er for 2017 ca. 2.mill. kr. til formålet. Driftsmidlerne udgør ca. 20% heraf.

LAG Skive - Viborg er valgt til at administrere EU midler frem til 2020.

 

 

Se hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan

 

 

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til Signe Bak Jørgensen signe.bak.jorgensen@gmail.com

 

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

lovskalgaard@live.dk

OBS næste ansøgningsfrist 24. august

Nyt elektronisk ansøgningsskema og yderligere information kan ses under tilskud.

LAG Skive-Viborg bliver støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Klik på EU-flaget for at læse mere.

Generalforsamling 2017

 

Den 6. april 2017 har LAG Skive-Viborg afholdt den årlige generalforsamling på Benta's Cafeteria i Højslev. Generalforsamlingen bød på formandens beretning samt et tilbageblik på udvalgte projekter fra 2016. Beretningen blev enstemmigt godtaget.

 

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen, følgende tidligere bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 

Karsten Villadsen, næstformand

Anne Berggren Federer, sekretær

Christian Andersen

Mogens Møller Nielsen

 

Karsten Villadsen og Anne Berggren Federer blev genvalgt til bestyrelsen, mens Christian Andersen og Mogens Møller Nielsen ikke modtog genvalg, og der skulle således findes to nye kandidater. De nye kandidater blev Pia Dohn og Martin Ditlevsen begge fra Viborg Kommune.

 

Vi byder Martin og Pia, samt en ny suppleant velkommen i bestyrelsen og glæder os til det fortsatte spændende arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne via udvalgte projekter og initiativer

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

1. Lone Frandsen, formand

2. Karsten Villadsen, næstformand

3. Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer

4. Anne Berggren Federer, sekretær

5. Solveig Klith Forum

6. Keld Lund

7. Anette Torp

8. Olav Nørgaard

9. Gudrun Bjerregaard

10. Martin Ditlevsen

11. Pia Dohn

 

Kasserer Henrik Gaarde Nørgaard gennemgik regnskab og budgetter som blev vedtaget uden yderligere kommentar.

 

Regnskab 2016

Vedtægter

 

Budget 2017

Budget 2018

MORBI SEM