Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

 

 

Ny koordinator

 

LAG Skive - Viborg har indgået et samarbejde med Signe Bak Jørgensen omkring koordinatorstillingen. Signe er 30 år, uddannet i oplevelsesøkonomi med særligt fokus på landdistriktsarbejde. Signe starter for alvor 1. marts og vil bruge tiden indtil da på at sætte sig ind i LAG skive-Viborgs arbejde.

 

Bestyrelsen byder Signe hjerteligt velkommen, og håber I vil tage godt imod hende.

 

 

Husk ansøgningsfrist 31. marts.

 

LAG Skive - Viborgs ønske er at gøre en forskel

Ved at bidrage til udvikling af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune.

Der er for 2017 ca. 2.mill. kr. til formålet. Driftsmidlerne udgør ca. 20% heraf.

LAG Skive - Viborg er valgt til at administrere EU midler frem til 2020.

 

 

Se hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan

 

 

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til Signe Bak Jørgensen signe.bak.jorgensen@gmail.com

 

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

lovskalgaard@live.dk

OBS ansøgningsfrist 31. marts

Nyt elektronisk ansøgningsskema og yderligere information kan ses under tilskud.

LAG Skive-Viborg bliver støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Klik på EU-flaget for at læse mere.

LAG Skive - Viborg afholder generalforsamling

d. 6. april april, kl. 19.00 på Benta’s Cafeteria, Vinkelvej 15A, Nr. Søby, 7840 Højslev

 

LAG Skive-Viborgs koordinator fortæller, i forbindelse med formandens beretning, om arbejdet med de spændende projekter i 2016.

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

 

2.Valg af referent.

3.Valg af stemmetællere.

 

4.Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

 

5.Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

 

6.Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

 

7.Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 9

 

9.Valg af revisor.

 

10.Eventuelt.

 

Find regnskab, dagsorden og vedtægter fra 2016 her på siden.

 

MORBI SEM