Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

 

 

 

 

 

OBS ansøgningsfrist 14. september

Nyt elektronisk ansøgningsskema og yderligere information kan ses under tilskud.

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til helle@setudefra.com

 

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

lovskalgaard@live.dk

God sommer!!!

 

Skærpede regler for betalingsdokumentation

 

 

På baggrund af de seneste revisionsbesøg, er vi blevet pålagt at ændre procedurer og ikke mindst krav til indhentning af betalingsdokumentation. Det er besluttet at gennemføre denne praksis med det samme, hvorfor de udbetalingsanmodninger, der allerede er indkommet vil blive bedt om denne yderligere dokumentation. Denne procedure gælder både for projekter og for drift LAG/FLAG.

 

Hvor vi tidligere har kunnet nøjes med have et kontoudtog som dokumentation for at udgifter er betalt, skal vi nu have en specificering af modtageren af betalingen. Det væsentligste ved betalingsdokumentationen er, at vi kan se at en betaling er sket til den leverandør, der har udstedt fakturaen.

 

Betalingsdokumentationen kan være i form af et kontoudtog udstedt af bank / pengeinstitut eller oplysninger fra dennes netbank. Det er vigtigt, at betalingsdokumentationen indeholder nogle specifikke oplysninger, om hvem der har modtaget betalingen, da den skal vise, at betaling er sket til rette modtager.

 

Betalingsdokumentationen skal indeholde:

•Bankoplysninger og kontooplysninger

•Dato på betaling

•Betalings ID / koden fra faktura eller fakturaudsteders kontonummer

•Overført beløb

 

Der skal altid foreligge bankdokumentation fra bankkonto som tilstrækkelig betalingsdokumentation. På bankkontoudtoget skal ansøgeren henvise til bilagsnumrene, som fremgår af udbetalingsskemaet for de enkelte fakturaer.

 

Følgende former for betalingsdokumentation kan derfor ikke godkendes:

 

•Udskrift fra bogføringssystemer kan ikke godkendes som betalingsdokumentation.

•En erklæring fra leverandøren med stempel der tilkendegiver, at fakturaen er betalt, og udskrift af leverandørens bankkonto kan ligeledes ikke godkendes som betalingsdokumentation.

•Kontantbetaling af større beløb fx køb af en maskine/inventar (beløbsstørrelse på over 1.000 kr.) kan ikke accepteres - selv med en tro og love erklæring. Oplysning på en faktura om, at den er betalt anses heller ikke som betalingsdokumentation.

 

 

 

 

Se hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan

 

 

MORBI SEM