Hjem

LAG Skive – Viborg

vil være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg kommuner

 

 

 

 

 

OBS ansøgningsfrist 31. marts

Nyt elektronisk ansøgningsskema og yderligere information kan ses under tilskud.

Henvendelse vedr. foreningen kan stiles til formand@lagskiveviborg.dk

Henvendelse vedr. hjemmesiden kan stiles til helle@setudefra.com

 

Medlemsskab

Medlemsskab er gratis.

Link til Indmeldelsesblanket

Blanketten udfyldes og sendes til:

lovskalgaard@live.dk

 

Sidste ansøgningsrunde er færdig behandlet

 

 

Året 2016 har igen været et år med utrolig mange spændende projekter rundt i Viborg og Skive kommuner. Sidste ansøgningsrunde var ingen undtagelse og 12 spændende projekter var indsendt i forbindelse med LAG Skive-Viborgs sidste ansøgningsrunde.

 

Alle 12 projekter var utrolig spændende projekter og givende for deres respektive lokalsamfund og virksomheder. Der var desværre ikke mange midler tilbage til de mange gode projekter, og bestyrelsen stod over for en svær opgave.

 

Udviklingsstrategien for LAG Skive-Viborg er bestyrelsens vigtigste redskab, når de skal beslutte, hvem der skal indstilles til tilsagn hos erhvervsministeriet. Udviklingsstrategien blev også taget i brug, i forbindelse med denne behandling. Der er heri nemlig besluttet at 70% af midlerne skal gå til erhvervsprojekter og 30% til kategorien bedre rammevilkår. Får at denne målsætning kunne indfries besluttede bestyrelsen at kun erhvervsprojekter kunne få del i årets resterende midler.

 

Beslutningen faldt endeligt på to erhvervsprojekter, der til fulde opfyldte udviklingsstrategien nemlig 20 nye hytter til Glyngøre Camping samt et spændende samarbejdsprojekt omkring fødevarer, hvor 5 andre LAGer også er med.

 

Næste år er der igen mulighed for at søge midler hos LAG Skive-Viborg. Der vil blive to ansøgningsrunder, der kommer til at ligge henholdsvis den 31. marts og den 14. september. Bestyrelsen håber, at der igen vil være mange dygtige ildsjæle, der vil benytte sig af muligheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplan

 

 

MORBI SEM